Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010

Μια προσπάθεια στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

πρωτοβουλία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, στην Πάτρα, συναντηθήκαμε συλλογικότητες και πρόσωπα απ’ την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας με σκοπό το συντονισμό της δράσης σε επίπεδο περιφέρειας, στα Αυτοδιοιοικητικά θέματα, με αιχμή και αφορμή την επιχειρούμενη Μεταρρύθμιση του Σχεδίου «Καλλικράτης».

Μετά από διάλογο προέκυψε η κοινή εκτίμηση της αναγκαιότητας συντονισμού των Δράσεων και Μετωπικής Αντιπαράθεσης στην επιχειρούμενη «Μεταρρύθμιση». Κοινή είναι η άποψη πως με το Σχέδιο «Καλλικράτης», αίρονται πολλές Αυτοδιοικητικές κατακτήσεις και οδηγούμαστε σ’ ένα μοντέλο ετεροδιοίκησης και κρατικού ελέγχου, και όχι στην ...

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρωτοβουλία πολιτών Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας για την αυτοδιοίκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρωτοβουλία πολιτών Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας για την αυτοδιοίκηση

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010, πολίτες από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συναντηθήκαμε στην πόλη της Λιβαδειάς, για να συζητήσουμε θέματα της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και, ειδικότερα, κρίσιμα ζητήματα που προωθούνται με το σχέδιο “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, όπως έχει δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για δημόσια διαβούλευση.

Επειδή:
• Εκτιμούμε ότι οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές, και στην επόμενη περίοδο, θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα θέματα για τα οποία συναντηθήκαμε σε διάφορες κινηματικές δράσεις .
• Η μεγάλη αύξηση του μεγέθους των νέων Δήμων και περιφερειών και η νέα διοικητική ...