Σάββατο 30 Ιουλίου 2011

Η ομηρία ανέργων και η διαπλοκή με δημόσιο χρήμα ονομάζεται «θέσεις απασχόλησης στον κοινωφελή τομέα»

Στην τελευταία συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, εγκρίθηκε η συμμετοχή της περιφέρειας σε ένα πρόγραμμα, κατά το οποίο 4 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις θα προσλάβουν ανέργους για διάστημα μέχρι 5 μήνες και με αμοιβή ως 625 ευρώ το μήνα μικτά, με τη συνεργασία της περιφέρειας. Όπως επισήμανε η περιφερειακή σύμβουλος Δέσποινα Σπανούδη:
« Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που με το πρόσχημα της κοινωφελούς εργασίας:
- θα εμφανίσει λιγότερους ανέργους
- θα λειτουργήσει για άλλη μια φορά με το γνωστό όργιο πελατειακών εξυπηρετήσεων για εξαγορά ψήφων, κυριολεκτικά για ένα κομμάτι ψωμί
- θα λειτουργήσει με μεγαλύτερη οικονομική αδιαφάνεια από τα προγενέστερα προγράμματα μερικής απασχόλησης, stage κλπ αφού βάζει μεσάζοντες και μεσιτεία ανάμεσα στους «ωφελούμενους» και στους φορείς αυτοδιοίκησης
επιπλέον σε σχέση με την περιφέρεια Στερεάς
- δεν παρουσιάστηκε στο συμβούλιο το μνημόνιο συνεργασίας, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστοί οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα όπως για παράδειγμα πως συμμετείχε η περιφέρεια στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
- από την περιγραφή των αντικειμένων «κοινωφελούς απασχόλησης» είναι φανερό ότι λίγα μπορούν να υλοποιηθούν στην πραγματικότητα. Κάποια αφορούν ενέργειες που έπρεπε να ασκηθούν από μόνιμο προσωπικό, ενώ άλλα εξειδικευμένες δράσεις που δεν είναι δυνατό να γίνουν με τις συνθήκες απασχόλησης του προγράμματος (π.χ. πιλοτικά στρατηγικά σχέδια, σχεδιασμός πολυδύναμου κέντρου ανάπτυξης στην Εύβοια κλπ)
- δεν έγινε πρόσκληση όλων των πιθανών δικαιούχων, αλλά προεπιλογή ορισμένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αγνώστων λοιπών στοιχείων π.χ. σύλλογος ΑΜΕΑ, ή δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και με άγνωστα κριτήρια επιλογής
Παρ’όλαυτά, προκειμένου να μην χαθούν πόροι, προτείνουμε -με το κριτήριο της μέγιστης κοινωνικής ωφέλειας- ένα καλά οργανωμένο και στοχοθετημένο πρόγραμμα όπου όλα τα αντικείμενα να αφορούν συγκεκριμένες εργασίες όπως η πυροπροστασία με ενέργειες προληπτικού χαρακτήρα, οι αναδασώσεις, η λειτουργία κατασκηνώσεων, βοηθητικές εργασίες σε γηροκομεία, κέντρα διαβίωσης ή κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ευάλωτων ομάδων. Δεν αποδεχόμαστε το πρόγραμμα με την μορφή που έρχεται στο συμβούλιο.»

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Ο δρόμος Θίσβη-Καναβάρι είναι στρωμένος με πολλές προφάσεις

Η ένταξη του έργου για την κατασκευή του δρόμου Θίσβη -Κανάβαρι που συνδέει την ιδιωτική Βιομηχανική περιοχή του ομίλου Στασινόπουλου με την ΠΑΘΕ, ξεκίνησε το 2004. Πρόκειται για ένα έργο - μαμουθ όπως συνηθίζει να υπερηφανεύεται  ο περιφερειάρχης κ.Περγαντάς. Ένα έργο που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος των κοινοτικών κονδυλίων της Βοιωτίας και  ενώ το βασικό οδικό δίκτυο του νομού που συνδέει τη Θήβα με τη Λιβαδειά είναι παγίδα θανάτου. Το έργο ξεκίνησε το 2006 με προυπολογισμό 32,5 εκατ.. Μετά τη δημοπρασία, υπογράφηκε σύμβαση για 20,5 εκατ., πληρώθηκαν 11 εκατ.  αλλά έμεινε στη μέση. Ωστόσο στο νέο περιφερειακό πρόγραμμα εγκρίθηκε πάλι με προυπολογισμό 35 εκατ. και με μια ακόμη διαφορά: αντί για ένα ενιαίο έργο σύμφωνα με τη μελέτη, ο δρόμος χωρίζεται σε δύο τμήματα. Ο χωρισμός αυτός, συνεπάγεται αφενός περισσότερες δαπάνες και διαδικασίες και αφετέρου πιθανά προβλήματα από τους μηχανισμούς ελέγχου. Συνεπάγεται όμως και κάτι ακόμη: διαφορετικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι εργολάβοι κατασκευαστές.
Για τον λόγο αυτό η περιφερειακή σύμβουλος Δέσποινα Σπανούδη, αφού ενημερώθηκε από την τεχνική υπηρεσία της περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας, έκανε την ακόλουθη επίκαιρη ερώτηση στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας:

"Με πρόσφατη (2122/28-6-11) απόφαση Γ. Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ εγκρίθηκε το νέο τεχνικό δελτίο του έργου-γέφυρα με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΒΑΡΙ– Δ/ΣΗ ΘΕΣΠΙΩΝ – ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ( ΚΟΡΩΝΗ)- ΘΙΣΒΗ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ)». Αν και το έργο αφορά ενιαίο φυσικό αντικείμενο με ενιαία μελέτη, κατατμήθηκε σε δύο τμήματα.
Α. η κατάτμηση έργου απαγορεύεται τόσο από την κοινοτική όσο και από την εθνική νομοθεσία
Β. από άποψη ωριμότητας τα δύο τμήματα του δρόμου βρίσκονται στο ίδιο στάδιο καθόσον έχουν εγκριθεί όλες οι παρακάμψεις των γεφυριών, από την εφορεία νεωτέρων μνημείων και η προηγούμενη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου για απαλλοτρίωση ενός από τα 4 γεφύρια δεν έχει μέχρι σήμερα δημοσιευθεί
Γ. η ενιαία δημοπράτηση του έργου εξοικονομεί πόρους και χρόνο
Δ. η κατάτμηση δημιουργεί πιθανή ακυρότητα της διαδικασίας από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς Ερωτάται ο περιφερειάρχης αν προτίθεται να άρει την κατάτμηση του έργου, ώστε να εξασφαλίσει την χρηστή εκτέλεσή του."
Η αρχική απάντηση του κ.Περιφερειάρχη ήταν ότι υπάρχουν προβλήματα με τις απαλλοτριώσεις. Επειδή όμως κάτι τέτοιο δεν προκύπτει -  όπως επισημάνθηκε στην ερώτηση-  ζητάμε να επανεξετάσει το θέμα και να προχωρήσουν σε μια και μόνη δημοπράτηση.

Η παρέμβασή μας για το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα της Στερεάς

Λεφτά δεν υπάρχουν, τα πήραν οι τράπεζες και οι εργολάβοι

Η ανατομία της παθογένειας του ελληνικού πολιτικού συστήματος αποτυπώθηκε στην ενημέρωση για το ΕΣΠΑ όταν, με καθυστέρηση 7 μηνών, μάθαμε ότι …λεφτά δεν υπάρχουν.
Η ιστορία -μας είπαν- έχει ως εξής: Αρχικά μοίρασαν 734 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Στερεάς. Μετά είπαν : τα 525 είναι σίγουρα, τα άλλα 209 τα υποσχεθήκαμε, αλλά δεν θα τα πάρετε. Μετά είπαν: η Περιφέρεια θα μοιράσει τα 254 εκατ. και τα 271 εκατ. πάνε σε φορείς ιδιωτικών επενδύσεων (τράπεζες και λοιποί) και υπουργεία. Από αυτά τα 254 εκατ., ένα σεβαστό ποσό 83 περίπου εκατ., αφορά έργα μεταφερόμενα από προηγούμενο πρόγραμμα, που όμως τα υπολόγισαν ολόκληρα στο παρόν πρόγραμμα για να δείξουμε ότι απορροφάμε. Άλλα 73 εκατ. αφορούν έργα-γέφυρες δηλαδή έργα ενταγμένα από το προηγούμενο ΚΠΣ που και αυτά δεν υλοποιήθηκαν και πέρασαν στο ΕΣΠΑ, αλλά μόνο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ανεκτέλεστο αντικείμενο. 40 εκατ. τα συνεισέφεραν σε ένα πρόγραμμα με το μοιραίο όνομα JESSIKA. Αυτό το έδωσαν απευθείας στην Eurobank να το διαχειρίζεται.

Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Να αναβαθμισθούν τα Κέντρα Πρόληψης Ναρκωτικών

Το πολυπαραγοντικό πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών είναι, κατά την γνώμη μας, αλλά και σύμφωνα με αναγνωρισμένους φορείς απεξάρτησης, συγκεκριμένα το ΚΕΘΕΑ και το 18 ΑΝΩ, πρωτίστως ψυχοκοινωνικό. Οι παρούσες δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες διαμορφώνουν, κατά συνέπεια, σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο μέσα στο οποίο το πρόβλημα της χρήσης ψυχότροπων ουσιών υποθάλπεται, διογκώνεται και λαμβάνει δραματικές διαστάσεις στη χώρα και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το πρόβλημα πλήττει κυρίως την νεολαία και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (πολίτες κάτω από το όριο της φτώχειας, ανέργους, επισφαλώς εργαζόμενους, μετανάστες), η καθημερινότητα των οποίων συγκεντρώνει τα πλέον ψυχοπιεστικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, γύρω από την εμπορία των ναρκωτικών αναπαράγονται πολύ ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και, σύμφωνα και με πρόσφατα δημοσιεύματα, αναπτύσσεται τεράστια διαπλοκή.
Ενδεικτικά αναφερόμαστε σε πρόσφατα στοιχεία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με το διαρκώς ογκούμενο πρόβλημα των συνθετικών ουσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με πρόσφατο Δελτίο Τύπου της (11 Ιουλίου 2011), μόνο το 2010 κατέγραψε 41 νέες ψυχότροπες συνθετικές ουσίες, οι οποίες μιμούνται τα αποτελέσματα επικίνδυνων ουσιών, όπως η έκσταση ή η κοκαΐνη. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ, αν σκεφτούμε ότι το 2009 είχαν καταγραφεί 24 νέες συνθετικές ουσίες.

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011

Η διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Στερεάς

του Τάσου Κεφαλά
Δεν είναι μόνο τα όσα διαδραματίστηκαν στην Κερατέα πριν από λίγους μήνες. Αλλά και μια σειρά διεργασίες και κινήσεις στην περιφέρεια Στερεάς συνηγορούν στην εκτίμηση ότι το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων τίθεται με ξεχωριστή οξύτητα και στην περιφέρεια Στερεάς. Ας δούμε ορισμένες βασικές πτυχές του ζητήματος σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο της περιφέρειας:

Σάββατο 23 Ιουλίου 2011

Εδώ Σκύρος

του Δημήτρη Γκιβίση

Λίγους μήνες μετά τα συνήθη προεκλογικά λόγια για ανάπτυξη κ. λ. π. από τους υποψήφιους δήμαρχους, και ο πρώτος μετά το μνημόνιο χειμώνας, ήταν ιδιαίτερα σκληρός για τους ανθρώπους εδώ στην Σκύρο. Καταστήματα που έκλεισαν, αναδουλειές και γενικευμένη γκρίνια. Ήταν ένας χειμώνας που για πολλούς κλονίστηκαν οι παλιές βεβαιότητες και οι παλιές ψευδαισθήσεις. Ωστόσο, σε αναντιστοιχία με την αυξημένη κοινωνική αγανάκτηση, ο θυμός δεν πολιτικοποιήθηκε, δεν εξωτερικεύτηκε, δεν έγινε κοινό κτήμα της κοινότητας. Παραμένει ένας θυμός βουβός, ένας θυμός που περισσότερο οδηγεί στην αυταπάτη της αναζήτησης πρόσκαιρων ατομικών λύσεων, και ελάχιστα στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της κοινής δράσης των ανθρώπων. Ενδεικτικός, είναι άλλωστε, ο τρόπος υποδοχής των κυβερνητικών πολιτευτών. Η Σκύρος, εξακολουθεί να παραμένει ένας από τους ελάχιστους τόπους στην ελληνική επικράτεια που είναι τόσο φιλικός για αυτούς. Πολλοί μιλάνε για φιλοξενία, κάποιοι άλλοι αναφέρονται σε κατάλοιπα από την αλήστου μνήμης εποχή που οι βουλευτές ερχόντουσαν στην Χώρα εν μέσω πομπής, υπό την συνοδεία των εκστασιασμένων οπαδών τους από το λιμάνι της Λιναριάς.

Σάββατο 16 Ιουλίου 2011

Facebook και Αυτοδιοικητικό κίνημα Περιφέρειας Στερεάς

Τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να φέρουν σε επαφή ανθρώπους που βρίσκονται μακρυά ο ένας από τον άλλο, μπορούν δε να χρησιμοποιηθούν και για την ανάπτυξη του κινήματος.
Φυσικά δεν πιστεύουμε ότι αυτή η λειτουργία από μόνη της μπορεί να αποτελέσει κίνημα, αλλά μπορεί να διευκολύνει τις επαφές μεταξύ μας και να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο  προς όφελός μας.

Για τον σκοπό αυτό έχουμε φτιάξει το προφίλ του Αυτοδιοικητικού κινήματος το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να δημιουργούμε φίλους.
Έχουμε φτιάξει την Σελίδα του Αυτοδιοικητικού κινήματος με την οποία όποιος θέλει μπορεί να λαμβάνει τις ενημερώσεις της σελίδας μας στο δικό του προφίλ του Facebook, χωρίς κατ ανάγκη να είναι φίλος μας σε αυτό.
Σήμερα σας παρουσιάζουμε την αναβαθμισμένη ομάδα του Facebook που δίνει την δυνατότητα σε όποιον εγγραφεί σε αυτήν, να δέχεται επί πλέον μηνύματα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο για οποιαδήποτε εκδήλωση, δραστηριότητα αναρτηθεί στην ομάδα. Δίνει επίσης την δυνατότητα Ομαδικής συνομιλίας σε όσους από τους φίλους της ομάδας είναι συνδεδεμένοι εκείνη την στιγμή στο Facebook.
Όσοι θέλετε να μαθαίνεται τις ανακοινώσεις του Αυτοδιοικητικού κινήματος και να συμμετέχετε πιο ενεργά σε αυτό εγγραφείτε στην Ομάδα μας. Οι υπόλοιποι μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα και τις αναρτήσεις της Σελίδας μας εγγραφόμενοι στην Σελίδα που έχουμε δημιουργήσει.
Οι φίλοι του Αυτοδιοιοκητικού κινήματος είναι καλό να εγγράψουν στην Ομάδα όσους περισσότερους πιστεύουν ότι πρέπει να εγγραφούν.
Καλό θα ήταν τέλος να προταθούν κάποια ονόματα ανά Νομό τα οποία να οριστούν διαχειριστές της Ομάδας αυτής.

http://www.facebook.com/groups/aytodioikitiko

Τρίτη 12 Ιουλίου 2011

Συνεδριάζοντας με τη Μαργαρίτα Καραβασίλη

Σε ειδική συνεδρίαση με τη Μαργαρίτα Καραβασίλη κλήθηκαν σήμερα τα μέλη της περιώνυμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας στη Λαμία. Χωρίς θέμα ή εισήγηση όπως εξάλλου μας έχει συνηθίσει πλέον η Περιφερειακή Αρχή. 

Όπως ήταν επόμενο αφού δεν υπήρχε ατζέντα, στη συζήτηση άνοιξαν πολλά θέματα από τα πάμπολλα προβλήματα που ταλαιπωρούν τη Στερεά και πολλές τοποθετήσεις τόσο από μέλη της επιτροπής όσο και κυρίως από μέλη κινήσεων και συλλόγων ήταν αιχμηρές. Κοινός τόπος για αρκετούς, η λεηλασία των φυσικών πόρων και η ρύπανση χωρίς τιμωρία. Η διαπίστωση ότι γίνεται προσπάθεια να εμφανισθεί ότι το περιβάλλον και η απασχόληση ή η ανάπτυξη είναι στόχοι που συγκρούονται ή αποκλίνουν. Ο κίνδυνος σε συνθήκες μνημονίου, διαδικασιών Fast truck και εκποίησης δημόσιου πλούτου να ενταθούν οι πιέσεις και οι καταστροφές στο περιβάλλον.
Συγκεκριμένα προβλήματα που μπήκαν με έμφαση αφορούσαν

Για το Αυτοδιοικητικό και την έκδοση εφημερίδας

του Κώστα Πούλου

Πέρασε ένα, περίπου, έτος από την ημέρα που δώσαμε σάρκα και οστά σε μια ιδέα που είχε ωριμάσει στις καρδιές και στο μυαλό της μερίδας εκείνης των πολιτών που έχει μάθει να αγωνίζεται και να διεκδικεί τα πιστεύω της. Ποιά όμως ήταν και, εξακολουθεί να, είναι αυτή η ιδέα; Μα, φυσικά, να έχουμε άμεση πρόσβαση στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων. Να τα ελέγχουμε και να τα κριτικάρουμε όταν λαμβάνουν αποφάσεις κάτω από αδιαφανείς διαδικασίες και, τις περισσότερες φορές, ενάντια στα συμφέροντα των πολλών.

Μόνο αυτό; Αυτή, αλήθεια, ήταν η αρχική ιδέα σύλληψης του Αυτοδιοικητικού Κινήματος; Αυτό είναι που θέλαμε όλοι μας, απλώς να καταγγέλλουμε; Η απάντηση είναι ΟΧΙ. Αυτό που πραγματικά επιθυμούσαμε, και επιθυμούμε διακαώς είναι ο σχηματισμός και η κατάθεση μιας, όσο το δυνατόν, ολοκληρωμένης πρότασης για το πώς εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε την Περιφέρειά μας στο γεωργικό, κτηνοτροφικό, αλιευτικό, βιοτεχνικό, τουριστικό ή σε όποιο άλλο επίπεδο της καθημερινής δράσης. Με λίγα λόγια, αυτό που επιθυμούμε είναι να πάρουμε τις αποφάσεις που αφορούν την ζωή μας στα χέρια μας. Και να έχουμε λόγο σε θεσμικό επίπεδο.

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

Συγκέντρωση στην Ιτέα για την υπεράσπιση της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας.

 Το βράδυ της 29-6-2011 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση  στην Ιτέα, έξω από το Κέντρο Υγείας της πόλης, από κατοίκους και φορείς της περιοχής .
Η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ιτέας γίνεται επισφαλής μιας και ετοιμάζουν λύσεις που το υποβαθμίζουν.
 Σχεδιάζουν να αντικαταστήσουν την 24ωρη λειτουργία με μόνο πρωινή βάρδια.
Οι κάτοικοι με την συμμετοχή τους έδειξαν ότι δεν θα ανεχθούν την υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας και θα παλέψουν για την αναβάθμισή του.
Από το Αυτοδιοικητικό Κίνημα παρενέβη ο Τσιάμης Απόστολος και επικέντρωσε την παρέμβασή του στην ...