Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014

Συνέντευξη τύπου για τη Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στη Θήβα


Συνέντευξη τύπου πραγματοποίησε το Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Κίνημα Θήβας, στις 30 Ιουνίου 2014 σχετικά με τη Δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων της ΔΕΠΟΔΑΘ στη Θήβα. Η παρουσίαση έγινε για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων που δημοπράτησε η ΔΕΠΟΔΑΘ την 1-7-2014, αφού η εγκατάσταση και λειτουργία αυτής της μονάδας θα έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για τη Θήβα και την περιοχή. Παράλληλα παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με την ευρωπαίκή και ενσωματωμένη σε αυτή εθνική νομοθεσία

Ο Γιάννης Κόρδατζης, επικεφαλής του Αυτοδιοικητικού Ριζοσπαστικού Κινήματος Θήβας, τόνισε την αντίθεση του Αυτοδιοικητικού Ριζοσπαστικού Κινήματος Θήβας στη Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων. Περιέγραψε ότι η μονάδα είναι υψηλού κόστους κατασκευής και διαχείρισης, που προωθεί την εμπλοκή ιδιωτών επενδυτών. Υποβαθμίζει την διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση που οδηγούν σε μεγάλη μείωση των απορριμμάτων και αφήνει ορθάνοιχτη την πόρτα σε επιλογές ενεργειακής αξιοποίησης και καύσης, ενώ πρόκειται να εκτοξεύσει τα δημοτικά τέλη. Πρόσθεσε επίσης ότι, η λειτουργία της μονάδας σύμμεικτων απορριμμάτων, οδηγεί σε επιμόλυνση των προϊόντων επεξεργασίας.
Ο Τάσος Κεφαλάς, μηχανολόγος μηχανικός και μέλος της Πρωτοβουλίας συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ), επεσήμανε ότι καλλιεργείται μια ψευδής εικόνα, σχετικά με το χαρακτήρα και τις προσδοκίες από την υπό δημοπράτηση μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων, μέσα από ισχυρισμούς, όπως: ότι δήθεν είναι μικρής κλίμακας, μικρού κόστους και τοπικού χαρακτήρα, ότι δήθεν αποτελεί έργο εκσυγχρονισμού της διαχείρισης των απορριμμάτων, ότι δήθεν το υπό δημοπράτηση έργο συμβαδίζει με τις προβλέψεις του υφιστάμενου σχεδιασμού και ότι δήθεν ήταν επαρκείς οι, μέχρι τώρα, δράσεις της ΔΕΠΟΔΑΘ και των δήμων της διαχειριστικής ενότητας.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα καθορίσουν το μέλλον της διαχείρισης των αποβλήτων για τις επόμενες δεκαετίες. Ασκούνται τεράστιες πιέσεις για μια συγκεκριμένου τύπου διαχείριση, με έντονα τα φιλοεργολαβικά χαρακτηριστικά και το υψηλό κατασκευαστικό και διαχειριστικό κόστος. Πρέπει να συνυπολογιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.
Δεν τηρούνται οι προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ Στερεάς για τη Βοιωτία, αφού δεν γίνεται διαλογή στην πηγή οργανικών (μονάδες κομποστοποίησης), ενώ η ανακύκλωση σήμερα είναι της τάξης του 7% σε ιδιωτικό ΚΔΑΥ στο Σχηματάρι (το ποσοστό για τη 2η ΔΕ είναι 4,63% ή 12,65 % των ανακυκλώσιμων) και δεν δημιουργείται μια μονάδα για όλη τη Βοιωτία.
Τόνισε ότι ο σχεδιασμός της ΔΕΠΟΔΑΘ είναι αυθαίρετος, αφού σε συνθήκες (σκόπιμης) απραξίας της περιφέρειας, (σκόπιμης) απραξίας του νέου περιφερειακού ΦοΔΣΑ και «καπελώνοντας» τους δήμους που τη συγκροτούν, η ΔΕΠΟΔΑΘ λειτουργεί σαν υπερόργανο, σχεδιάζει αυθαίρετα και αγνοεί τον όποιο (καλό ή κακό) περιφερειακό σχεδιασμό.
Το νέο «όραμα» της ΔΕΠΟΔΑΘ είναι μια συγκεντρωτική μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων για τη 2η ΔΕ, επιβάλλοντας, στην πράξη, στην 1η ΔΕ να κάνει το ίδιο.
Υπάρχει αναντιστοιχία του σχεδιασμού με το πνεύμα της ιεράρχησης στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Η κατασκευή της μονάδας, δεν αναμένει ούτε το νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό που ανακοινώθηκε ότι πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του 2014, αλλά προκαταλαμβάνει τον όποιο σχεδιασμό, χωρίς να τηρεί τον υπάρχοντα, την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
Η Δέσποινα Σπανούδη, χημικός μηχανικός, και μέλος της Πρωτοβουλίας συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ), έκανε μια αναδρομή στο ιστορικό των σχεδιασμών για την Θήβα από το 2008 ως σήμερα που ξεκίνησε με τα ταξίδια στο εξωτερικό για επίσκεψη μονάδων καύσης, τον ξεσηκωμό των πολιτών της Θήβας που ακύρωσε την μονάδα καύσης του ομίλου Μπόμπολα το 2009, καθώς και στην πρόταση της ΔΕΠΟΔΑΘ το Νοέμβριο του 2011, που κατέθεσε τρία σενάρια για περιφερειακές μονάδες με Σύμπραξη Δημόσιου- Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπου προσφορότερο εμφανιζόταν το σενάριο για μία μονάδα στη Θήβα που θα συγκέντρωνε τα απορρίμματα ολόκληρης της περιφέρειας. Ο σχεδιασμός αυτός επίσης ακυρώθηκε από την ενεργοποίηση των πολιτών, των συλλόγων και των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση.
Επίσης, τόνισε ότι η μονάδα επεξεργασίας πρέπει να αφορά πολύ μικρότερη ποσότητα απορριμμάτων, αφού έχουν προηγηθεί και εξαντληθεί τα στάδια που ιεραρχούνται πρώτα σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία δηλαδή μέτρα και τεχνικές για τη μείωση, την ανακύκλωση, και την κομποστοποίηση. Αναφέρθηκε επίσης στην αγνόηση τόσο της αναλυτικής πρότασης που εκπονήθηκε από το Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς και την ΠΡΩΣΥΝΑΤ και κατατέθηκε στην περιφέρεια για ολόκληρη τη Στερεά όσο και της συγκεκριμένης εναλλακτικής πρότασης που κατατέθηκε ειδικά για τη 2η ΔΕ Βοιωτίας (επαρχία Θήβας), που είναι χαμηλού κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας, δημιουργεί ποιοτικά προϊόντα προς πώληση και έχει πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας.
Ο Θανάσης Σκούμας, δημοτικός σύμβουλος Θήβας, τόνισε την αναντιστοιχία του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας με τις ποσότητες των απορριμμάτων και με τη σύνθεση τους, αφού τα Αστικά Απορρίμματα (ΑΣΑ) της περιοχής μας, δύναται να ανακυκλωθούν στο μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου τους, ενώ τα βιοπαδομήσιμα ανέρχονται σε ποσοστό 50% τουλάχιστον επί του συνόλου των ΑΣΑ, και η προτεινόμενη με την ΜΕΑ, επεξεργασία μόνο ενός μικρού μέρους τους με (πιθανή) διαλογή στην πηγή, δεν εξυπηρετεί κανένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό στόχο και ανάγκη, παρά μόνο τα εργολαβικά συμφέροντα. Αντίθετα, μπορεί να γίνει αερόβια επεξεργασία αυτών (κομποστοποίηση) με διαλογή την πηγή, με πολύ μικρό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και διαλογή στην πηγή για όλα τα ανακτώμενα (ανακυκλώσιμα) απορρίμματα. Ανέφερε την άμεση (Fast track) έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε τρεις μέρες (24/3/2014 το Δημοτ. Συμβούλιο Θήβας, 27/3/2014 η έγκριση της ΜΠΕ από την Περιφέρεια).
Επεσήμανε την ανάγκη κοινωνικής αντίστασης για την ματαίωση της μονάδας αυτής και την ενεργοποίηση της πρότασης εναλλακτικής διαχείρισης (που έχει κατατεθεί στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά δεν εξετάστηκε ως σενάριο βέλτιστης λύσης στη μελέτη) σύμφωνα και με την οδηγία 2008/98/ΕΚ.

Θήβα 1 Ιουλίου 2014
--------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
τα πληθυσμιακά και ποσοτικά στοιχεία της 2ης ΔΕ

  • πληθυσμός: 70.000 κάτοικοι
  • ετήσια παραγωγή ΑΣΑ, ανά κάτοικο
  • 2010: 38.500 τ. ~ 550 kg
  • 2011 36.500 τ. ~ 520 kg
  • 2012: 35.000 τ. ~ 500 Kg
  • υπόθεση εργασίας: 36.700 τ. ~ 525 Kg
Σε άλλο σημείο της μελέτης η ποσότητα εκτιμάται σε 39.814 τ.
Χρειάζεται ισχυρότερη τεκμηρίωση ο προσδιορισμός της πραγματικής ποσότητας των ΑΣΑ και διασφάλιση ότι δεν υπάρχει ανάμειξη με βιομηχανικά απόβλητα.

η διαδρομή των ΑΣΑ της 2ης ΔΕ

προϊόν
ποσότητες (t)
ποσοστό (%)
ανακύκλωση με προδιαλογή
1.700
4,6%
προδιαλεγμένα οργανικά
1.834
5,0%
προδιαλεγμένα πράσινα
1.280
3,5%
σύμμεικτα
31.886
86,9%
σύνολο ΑΣΑ
36.700
100,0%

Στη μονάδα επεξεργασίας σχεδιάζεται να οδηγούνται και 7.000 τ/έτος λάσπες βιολογικών καθαρισμών

ποιοτική και ποσοτική σύνθεση των ΑΣΑ της 2ης ΔΕ

κατηγορία
ποσοστό
ποσότητες (τόνοι)
Οργανικά
50,0%
18.340
Χαρτί - χαρτόνι
16,9%
6.205
Πλαστικό
13,2%
4.843
Μέταλλα
3,3%
1.201
Γυαλί
3,5%
1.281
Διάφορα
13,2%
4.830
Σύνολο
100,0%
36.700
ο σχεδιασμός της μονάδας επεξεργασίας
Δυναμικότητα
Η μονάδα έχει δυναμικότητα 42.000 τ./έτος (31.886 τ. σύμμεικτα, 3.114 τ. οργανικά και πράσινα, 7.000 τ. λάσπες βιολογικών καθαρισμών), χωρίς τους 1.700 τ. των ανακυκλώσιμων συσκευασιών.
Τεχνολογία
Στη μελέτη της περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΜΕΑ επιλέγεται, σαν η καλύτερη τεχνική λύση, αυτή της αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας με ανάκτηση ανακυκλώσιμων.

τα αποτελέσματα της επεξεργασίας

προϊόν
ποσότητες (t)
ποσοστό (%)
ανακύκλωση με προδιαλογή
1.700
4,6%
ανακύκλωση στις ΜΕΑ
4.550
12,4%
βιοαέριο
1.995
5,4%
κομπόστ (CLO)
8.379
22,8%
απώλειες
6.783
18,5%
υπόλειμμα
13.293
36,2%
σύνολο ΑΣΑ
36.700
100,0%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου