Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Κοινή δράση για την διαχρονική υποβάθμιση στο Λαρνάκι Ιτέας

Δελτίο τύπου,  02/05/2011
Η περιοχή Λαρνάκι Ιτέας, που έχει μετατραπεί εδώ και δεκαετίες σε εργοτάξιο φορτοεκφόρτωσης βωξίτη, ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή την πρόσφατη απόπειρα της Διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου Ιτέας να ανανεώσει για 10 χρόνια τη σύμβαση μίσθωσης στη μεταλλευτική εταιρία S&B. Ο χώρος που εγκαταστάθηκε η S&B και το μπάζωμα της θάλασσας έγιναν τα δύσκολα χρόνια της χούντας χωρίς την συμμετοχή της κοινωνίας στην λήψη των αποφάσεων. Οι απαράδεκτες συνθήκες έχουν συνέπειες στο περιβάλλον, στην υγεία, την οικονομία, την φυσιογνωμία της περιοχής. Το Λαρνάκι είναι μια σκληρή πραγματικότητα για την τοπική κοινωνία, για δε τους διερχόμενους ή επισκέπτες της περιοχής μια αισθητική παραφωνία.

Η μαζική κινητοποίηση των κατοίκων στη συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου, αλλά και μια σειρά στοιχείων που έχουν δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο και το διαδίκτυο, αναδεικνύει τη διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στις διαθέσεις της τοπικής κοινωνίας και τη βούληση όσων άσκησαν εξουσία ή «αντιπολίτευση», που στήριξαν με τις επιλογές τους ή δεν μίλησαν για όσα συμβαίνουν, υποκύπτοντας στους κρυφούς και φανερούς εκβιασμούς των εταιριών.

Από δημοσιεύματα, αλληλογραφία τοπικών κινήσεων πολιτών με υπηρεσίες και επιστημονικές μελέτες, προκύπτουν σημαντικά στοιχεία που δεν έχουν διαψευστεί και τα οποία,

 Αμφισβητούν τη νομιμότητα της υφιστάμενης σύμβασης που αναφέρεται σε μίσθωση «ζώνης λιμένα» ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για «ζώνη αιγιαλού» που συστηματικά και για χρόνια επιχώνονταν αλλάζοντας τη μορφολογία του κόλπου της Ιτέας,

 Αμφισβητούν τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων που αδειοδοτήθηκαν χωρίς «περιττές» εγκρίσεις της Αρχαιολογικής υπηρεσίας, Μελέτης Κόμβου σύνδεσης με Εθνική οδό, Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, Μελέτης Διάθεσης Βιομηχανικών αποβλήτων ή εξαίρεση από τους περιορισμούς λόγω χωροθέτησης τους εντός του Δελφικού Τοπίου.

 Αναδείχνουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά και αυξημένης συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων ή άλλων ραδιενεργών στοιχείων στον θαλάσσιο πυθμένα αλλά και στο έδαφος της περιοχής του κόλπου.

Το Λαρνάκι είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα της διαχρονικής ληστρικής εκμετάλλευσης του Ορυκτού πλούτου της περιοχής που νομιμοποιούνταν άλλοτε τυπικά κι άλλοτε παράτυπα από τις πολιτικές που ταύτιζαν την αξιοποίηση της Δημόσιας περιουσίας με την εξυπηρέτηση αποκλειστικά ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτές οι πολιτικές από τη μια έφτιαξαν τις οικονομικές αυτοκρατορίες των εταιριών κι από την άλλη καταδίκασαν ολόκληρες περιοχές σε υπανάπτυξη κληροδοτώντας τις με μόνιμα ανοιχτές πληγές.

Για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί και που δεν άπτονται μόνο θεμάτων τυπικής νομιμότητας αλλά κυρίως αναγκών, συμφερόντων και ζωής της κοινωνίας, είναι σαφές ότι:

 Δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί η σημερινή λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και φόρτωσης βωξίτη στο Λαρνάκι Ιτέας

 Πρέπει να καταλογιστούν οι ευθύνες σε όλους όσους ενθαρρύνουν ή σιωπούν μπροστά στις συντελούμενες παρανομίες εδώ και δεκαετίες

 Δεν μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε παραγραφή για τις εταιρίες όσο αφορά τα ορατά και μη αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους. Πρέπει να απαιτηθεί ένα μέρος της υπέρμετρης κερδοφορίας τους για να πραγματοποιηθούν σοβαρές αποκαταστάσεις έτσι ώστε να μετριαστούν οι συνέπειες από τη μέχρι τώρα δράση τους. Ειδικότερα για το Λαρνάκι είναι αναγκαίες όλες οι ενέργειες για την από – ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 Οι μεταλλευτικές δραστηριότητες πρέπει να συμμορφώνονται με τις νομοθετικές απαιτήσεις χωρίς «ψιλά» γράμματα, «παραθυράκια» και αντισταθμιστικές συμφωνίες (φανερές ή κρυφές) που καταλήγουν στη νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας των εταιριών. Ο δημόσιος έλεγχος των δραστηριοτήτων αυτών πρέπει να διασφαλίζει ουσιαστικά πρώτα και κύρια τα συμφέροντα της κοινωνίας.

 Στα θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας, η πολιτεία και οι θεσμικοί φορείς πρέπει να αφυπνίσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να οργανώσουν συστηματική έρευνα, να δράσουν προληπτικά ή και κατασταλτικά αν χρειάζεται, να ενημερώσουν τους κατοίκους, να πάρουν τελικά υπόψη τους ότι στην περιοχή εκτός από τις επιχειρήσεις και τα συμφέροντα τους ζουν και άνθρωποι

Στεκόμαστε στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών και των εργαζομένων, γνωρίζοντας πως ιδιαίτερα αυτοί που εργάζονται στις μεταλλευτικές εταιρίες είναι τα πρώτα θύματα ενός ιδιότυπου εκβιασμού μέσα από την αμφισβήτηση του δικαιώματος τους στη δουλειά.

Σήμερα είναι φανερό πως κάτι έχει αλλάξει. Πολίτες, κινήσεις πολιτών και συλλογικότητες βγαίνουν μπροστά σπάζοντας τη σιωπή που επέβαλλαν οι κυρίαρχοι οικονομικοί και πολιτικοί «τοπάρχες» αλλά και η κεντρική εξουσία. Διεκδικούν το δικαίωμα να έχουν οι ίδιοι λόγο για τη ζωή και τον τόπο τους.

Ενώνουμε τις δυνάμεις και τις φωνές μας μαζί τους, κατανοώντας πως προτάσσοντας και υπερασπιζόμενοι τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας απέναντι στην ιδιωτική κερδοσκοπία, ή την κρατική και γραφειοκρατική αυθαιρεσία, μπορούμε πραγματικά να διασφαλίσουμε ανθρώπινους όρους ζωής και ευημερίας σε αρμονία με το περιβάλλον.

Καλούμε τους κατοίκους, τις συλλογικότητες των πολιτών, τις δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, σε συζήτηση και συντονισμό της δράσης ώστε η διεκδίκηση για το Λαρνάκι να είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα των κατοίκων της Φωκίδας και του Κορινθιακού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου