Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

H πρώτη άδεια για το φαραωνικό γκολφ στην Αταλάντη

Δημοσιοποιήθηκε η θετική γνωμοδότηση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την τουριστική αξιοποίηση έκτασης στη περιοχή «’Εξαρχος», Δήμου Αταλάντης, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας,
φερόμενης ιδιοκτησίας «ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».(http://sites.diavgeia.gov.gr/ypeka/ada/Β4ΩΕ0-ΔΓ8). Το υπουργείο προχώρησε στη θετική γνωμοδότηση ενώ βρίσκεται σε εκκρεμότητα η προσφυγή της εταιρείας κατά του ελληνικού δημοσίου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης αλλά και του χαρακτήρα της (δασική ή μη). Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Δασαρχείου: "Σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί οι λόγοι που αναφέρει στην προσφυγή της η εταιρεία και κριθεί διοικητικά ή δικαστικά τελεσίδικα ότι η έκταση στην οποία θα κατασκευασθεί και αναπτυχθεί το εν λόγω έργο είναι ιδιωτική και δεν προστατεύεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τότε η υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια να γνωμοδοτήσει για το επιτρεπτό της εγκατάστασης, παρά μόνο για τις επιπτώσεις στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. Στην περίπτωση όμως που κριθεί διοικητικά ή δικαστικά τελεσίδικα ότι η έκταση στην οποία θα κατασκευασθεί και αναπτυχθεί το εν λόγω έργο εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τότε η προτεινόμενη επέμβαση όπως αυτή αναλύεται στην εξεταζόμενη ΠΠΕ δεν είναι επιτρεπτή από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας καθόσον το συνολικό ποσοστό κάλυψης των τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο του 20% που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 51, παράγραφος 4 του νόμου 998/79 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55, παρ. 13 του Ν. 4030/2011".
Σχετική δημοσίευση: Εμμονή του ΥΠΕΚΑ για "φαραωνική" τουριστική πολιτεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου