Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Απάντηση Μπέτσιου για αιολικές εγκαταστάσεις

Σε ερώτηση για την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αιολικών εγκαταστάσεων στην Στερεά. η απάντηση ήταν η ακόλουθη:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                        Λαμία 26 - 3 - 2011
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΤΣΙΟΣ                                        Αρ.Πρωτ.:10023/95


Προς: την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Δ. Σπανούδη
Θέμα: « Ανεξέλεγκτες εγκαταστάσεις αιολικών- Λοιπών ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Στερεά Ελλάδα»
Απαντώντας στην ερώτησή που υποβάλατε σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Η αδειοδότηση ενεργειακών εγκαταστάσεων γίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας .
Η θέση των αιολικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της
Απόφασης 49828/08 (ΦΕΚ-2464/Β/3-12-08) 'Εγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού
Για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και ειδικότερα «γιγάντιες αιολικές εγκαταστάσεις» απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ/37111/2021/03 (ΦΕΚ-1391/Β/29-9-03) [ΙΣΧΥΕΙ από 29-9-03] (Αποφ-37111/2021/03) (ΦΕΚ-1391/Β/03)Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του Αρθ-5 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ.2 και παρ.3 του Αρθ-3 του Ν-3010/02
Στα πλαίσια ης δημοσιοποίησης απαιτείται γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο πριν διατυπώσει άποψη λαμβάνει πάντα υπόψη του τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών.
Για την εγκατάσταση αυτών λαμβάνονται υπ όψιν η συνεργιστική ανατροφοδοτούμενη και αθροιστική δράση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα από την λειτουργία ενεργειακών εγκαταστάσεων .
Είναι γνωστό ότι n Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη δέσμη μέτρων (“Πακέτο 20-20-20”) για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αλλαγή του κλίματος θέτοντας συγκεκριμένους στόχους για το 2020, ως ακολούθως:
o Αύξηση της συμμετοχής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της Ε.Ε.
o Αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης.
o Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με το 1990
Ο Αντιπεριφερειάρχης, Μπέτσιος ΝικόλαοςoΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου