Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Απάντηση στην ερώτηση για την PAN OIL

Στην ερώτηση που υποβάλλαμε στον Περιφερειάρχη "Για τις εγκαταστάσεις της PAN OIL AE, στη θέση «Σγάλια» («Γλύφα») της του Δήμου Χαλκιδέων", η μόνη απάντηση που πήραμε μέχρι σήμερα ήταν υπηρεσιακή.
Για το θέμα έχει εκδοθεί ομόφωνο ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδας.

Περιμένουμε την απάντηση του περιφερειάρχη στο ερώτημα: "εάν έλαβε γνώση για το θέμα και τι πρωτοβουλίες θα αναλάβει για να μην αγνοηθούν οι αποφάσεις των οργάνων (εννοείται το Δημοτικό Συμβούλιο, Λιμενική Επιτροπή) και να μην επιτραπεί περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής. "
Ακολουθεί η  υπηρεσιακή "απάντηση" που λάβαμε :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                          Χαλκίδα : 21-3-2011
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ Αρ. πρωτ.: 1185/Φ.15/103

Ταχ. Δ/νση. : Χαϊνά 93
Ταχ. Κώδικας. : 34100
Πληροφορίες. : Δ. Μανώλης                           Προς : Αυτοδιοικητικό Κίνημα
Τηλέφωνο. : 22213 - 53420                             Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Fax. : 22210 - 61436                                        Πλαταιών 17 32100 Λιβαδειά
e-mail. : betop@naevias.gr

Κοιν. 1. Περιφερειάρχη Σ.Ε.,  2. Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας.

Θέμα : «Απάντηση σε ερώτησή σας σχετικά με τις εγκαταστάσεις της εταιρείας PAN OIL και την πρόσφατη απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θ.- Σ.Ε.»
Με την υπ’αρίθμ. 2279/460/17-2-11 Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θ.-Σ.Ε., τροποποιήθηκε προηγούμενη όμοια απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Σ.Ε. η οποία αφορά την υπ’αρίθμ. 39226/3774/28-5-09 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών της εταιρείας «PAN OIL A.E.» στην περιοχή «Σγάλια» Δ.Δ. Δροσιάς Χαλκίδος.

Κατά την διαδικασία της έκδοσης της ως άνω περιβαλλοντικής αδειοδότησης η Νομαρχιακή Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέφρασε την αρνητική της γνωμοδότηση (13-4-09).
Όταν ζητήθηκε από την εταιρεία χορήγηση άδειας εγκατάστασης, η αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Εύβοιας, απέρριψε το σχετικό αίτημα (10-11-09).
Η εταιρεία προσέφυγε κατά της απόρριψης ενώπιον της Γ.Γ. Περιφέρειας Σ.Ε. και ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 26 του Ν. 3325/05.
Οι προσφυγές έγιναν δεκτές και η επιτροπή του άρθρου 26 του Ν.3325/05 αποφάσισε την αναπομπή της υπόθεσης στην Δ/νση Ανάπτυξης Ν.Α. Εύβοιας προκειμένου να χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης.
Η Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Εύβοιας χορήγησε την υπ’αριθ. 2059/Φ.15/103/31-8-2010 Άδεια Εγκατάστασης στην οποία εκτός των άλλων έχουν τεθεί οι παρακάτω όροι :
«Μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης ο ιδιοκτήτης πρέπει να εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας προσκομίζοντας εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Υ.Α. Φ.15/οίκ./7815/615/14-4-05 (ΦΕΚ 542 Β) επιπλέον
1) Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
2) Συναίνεση κυκλοφοριακής σύνδεσης
3) Για εργασίες που προβλέπονται εντός αιγιαλού & παραλίας η σε θαλάσσια περιοχή καθώς και εργασίες που έχουν επιπτώσεις στο υπάρχον οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο να προσκομισθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες ή απαλλαγές από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.»
Η πρόσφατη τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων αφορά κυρίως την αλλαγή χρήσης των δεξαμενών. Δεν έχει υποβληθεί όμως σχετικό αίτημα στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Σ.Ε.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Δημήτριος Γιαννάκος
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός με Α΄β.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου