Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Μετά απο 55 καλλικρατικές μέρες συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Όπως διαβάζουμε στο ίντερνετ (!) συνεδριάζει την  Πέμπτη 24 Φλεβάρη το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς. Θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κ. Τιμπλαλέξης Δημήτριος.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου 1 / 2-1-2011
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τις ανάγκες εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή οδού Καναβάρι – διασταύρωση Θεσπιών – Δομβραίνα –(Κορύνη) –Θίσβη – Πρόδρομος (με παράκαμψη Δομβραίνας)».
Εισηγητής: Η Δ/ντρια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, τμ. Συγκοιν/κων Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας κ. Πορτάλιου Ελένη.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών που αφορούν προμήθειες υλικών και παροχής υπηρεσιών έτους 2011, για την κάλυξη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Καρπέτας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ανάληψης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας – εκτέλεση προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ.Καρπέτας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας στην Οικονομική Επιτροπή.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ.Καρπέτας Ευάγγελος
ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός ενός (1) Εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας «Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε.» για τα έτη 2011-2014
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε.κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.
ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός ενός (1) Εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) Leader ΠAA Κεντρικής Εύβοιας (2007-2013)
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε.κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.
ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός ενός (1) Εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας Νότιας Εύβοιας και Σκύρου (ΕΔΤΠ Αλιείας) του άξονα 4 του ΕΠ.ΑΛ «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» ( Leader Αλιείας 2007-2013).
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε.κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (MEDeGOV), που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε.κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα με τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (MED ROUD)», που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε.κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.
ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για την αλλαγή συντονιστή εταίρου της δράσης με ακρωνύμιο
“e Symbiosis” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα Life+Κωδικός δράσης : “09ENV/GR000300”».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μουλκιώτης Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Φθιώτιδας για το έτος 2011» και ορισμός δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης.
Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντής της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. , κ. Παφίλης Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 14ο : Ορισμός τριών (3) Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στο Δ.Σ. της «Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε.».
Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντής της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. , κ. Παφίλης Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός ενός (1) Εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στην ΕΔΠ του Τοπικού Προγράμματος Leader.
Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντής της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. , κ. Παφίλης Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δωρίδας για την υλοποίηση του έργου: «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου πρώην Δήμου Λιδωρικίου».
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Γαζή Γιώτα.
ΘΕΜΑ 17ο: Ορισμός ενός (1) Εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για εγκατάσταση προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή.
Εισηγητής: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας, κ. Γαλάνη Ευαγγελία.
ΘΕΜΑ 18ο : Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης Χρήσης Εξαρτιογόνων Ουσιών Ν.Ευρυτανίας «Αλκυόνη».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλης.
ΘΕΜΑ 19ο : Ορισμός δύο (2) Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τη συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (ΣΝΟ), αρθ.12 του Ν.3013/2002.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλης.
ΘΕΜΑ 20ο : Ορισμός δύο (2) Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τη συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (ΣΝΟ), αρθ.12 του Ν.3013/2002.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος τμ. Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας κ. Φαρόπουλος Χαράλαμπος.
ΘΕΜΑ 21ο: Ορισμός Εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε επιτροπές Λιμενικών Αρχών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ.Τσελάς Σταύρος.
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση εφαρμογής Δακοκτονίας στις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Εύβοιας, Φωκίδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ.Τσελάς Σταύρος.
ΘΕΜΑ 23ο: Υποβολή υποψηφιοτήτων και εκλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση σύστασης Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπέτσιος Νικόλαος.
ΘΕΜΑ 25ο: Εκλογή μελών στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπέτσιος Νικόλαος.
ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπέτσιος Νικόλαος.
ΘΕΜΑ 27ο : Διόδια στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Περγαντάς Κλέαρχος.
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας Νομού του κ. Περιφερειάρχη και των Π. Συμβούλων από 2/1/2011 μέχρι σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου