Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Επερώτηση για το οξυμμένο πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων και την αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μετά την Πελοπόννησο, η Περιφέρεια που διατηρεί σε πάρα πολλές Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς) ενεργούς Χώρους ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), διαθέτει ελάχιστους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων πολλοί από τους οποίους (Λαμία, Χαλκίδα) μετατράπηκαν σε ΧΑΔΑ, ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης και εν γένει παρουσιάζει οξυμένα προβλήματα διάθεσης στερεών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

Οι Περιφέρειες έχουν, όπως είναι γνωστό, την ευθύνη του σχεδιασμού της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων καθώς και αυτήν της παρακολούθησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, αρμοδιότητα η οποία παραμένει και μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη. Ο υπάρχων ΠΕΣΔΑ δεν έχει εφαρμοσθεί, υπάρχει ανάγκη αναθεώρησής του στην κατεύθυνση της πρόληψης, της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή για το μεγαλύτερο ποσοστό των στερεών αποβλήτων, χωροθέτησης αποκεντρωμένων κέντρων συλλογής και διάθεσης ανακυκλούμενων υλικών και εκτίμηση των πραγματικών αναγκών στους ελάχιστους δυνατούς Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων ( ΧΥΤΥ).
Ερωτάται ο περιφερειάρχης:
Τι προτίθεται να πράξει για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων; Τι προτίθεται να πράξει για τον σχεδιασμό των αναγκαίων πολιτικών μείωσης και ανακύκλωσης απορριμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και την τοπική απασχόληση ;
Δέσποινα Σπανούδη, 17/3/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου