Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Η Δέσποινα Σπανούδη απαντά σε ερωτήσεις του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΕ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ


1. Η Ελλάδα επανειλημμένως έχει καταδικαστεί για ελλιπή διαχείριση των απορριμμάτων της. Ο υπάρχων Περιφερειακός Σχεδιασμός είναι επαρκής ή πρέπει να τροποποιηθεί;

Ο υπάρχων Περιφερειακός Σχεδιασμός που εγκρίθηκε το 2005, καρκινοβατεί. Όχι μόνο στα θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και ανακύκλωσης αλλά ακόμη και στη στοιχειώδη υποχρέωση να δημιουργηθούν χώροι υγειονομικής ταφής και να αποκατασταθούν οι ανεξέλεγκτοι χώροι. Η απαράδεκτη κωλυσιεργία στην αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων, έχει ως αποτέλεσμα βαριά πρόστιμα την ώρα που μισθοί και συντάξεις περικόπτονται. Η Περιφέρεια παρουσιάζει μια απελπιστική εικόνα στο σύνολό της. Ακόμη και στις τρεις ενότητες που υπάρχουν ΧΥΤΑ που δεν είναι κορεσμένοι, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα διαχείρισης.
Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι στον σχεδιασμό δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα βιομηχανικά απόβλητα. Η μη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων που παράγονται σε τεράστιες ποσότητες στις μεγάλες βιομηχανικές ζώνες της περιφέρειας, οδηγεί σε ανεξέλεγκτη διάθεση ακραία ρύπανση και μη αντιστρεπτές βλάβες στο περιβάλλον και την υγεία.

Η γνώμη μου είναι ότι ο Περιφερειακός Σχεδιασμός πρέπει να αναθεωρηθεί άμεσα ώστε :

- να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή επιλογή χώρων,

- να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας της διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλα τα στάδια απέναντι στα σχέδια ανάληψης της διαχείρισης από μεγάλες εταιρείες που ανακαλύπτουν ένα νέο χώρο κερδοσκοπίας στα σκουπίδια

- να ασκηθεί επιτέλους μια αποτελεσματική πολιτική μείωσης και ανακύκλωσης με διαλογή υλικών στην πηγή που είναι η μοναδική πρόσφορη λύση και μπορεί να εξασφαλίσει καθαρό περιβάλλον, πολλές θέσεις εργασίας, εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων και χαμηλό κόστος διάθεσης για τους πολίτες

2. Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» οι Περιφέρειες θα έχουν τη διαχείριση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Ο σημερινός προσανατολισμός του ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς Στερεάς ανταποκρίνεται στις ανάγκες της;

Ο σημερινός προσανατολισμός του ΕΣΠΑ είναι πλήρως αναντίστοιχος με τις ανάγκες της Περιφέρειας για δύο λόγους:

- ο πρώτος αφορά το γεγονός ότι ενώ η Περιφέρεια έχει (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία) τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας και φτώχειας στην Ελλάδα, ωστόσο εξορίστηκε από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις που προορίζονται για τις φτωχότερες περιφέρειες επειδή η άτυπη βιομηχανική περιοχή που βρίσκεται στα όρια με την Αττική διαμορφώνει μια ψευδή εικόνα μέσω του αυξημένου ΑΕΠ.

- ο δεύτερος έχει να κάνει με την διάρθρωση του προγράμματος που δεν απαντά στα βασικά προβλήματα και τις ανάγκες της Περιφέρειας μέσω ενός απαραίτητου αναπροσανατολισμού του μοντέλου ανάπτυξης στην κατεύθυνση :

• της εξασφάλισης σταθερών ποιοτικών θέσεων εργασίας,

• προτεραιότητας στην παραγωγή και την έρευνα για την εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνικών αναγκών,

• της ενίσχυσης των συλλογικών προσπαθειών στον αγροτικό χώρο, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις μικρές επιχειρήσεις (δίκτυα, ομάδες, ενώσεις, συμπράξεις, συνεταιρισμούς),

• της βελτίωσης των κοινωνικών υπηρεσιών,

• της στροφής σε τομείς όπως η επικοινωνία, η προστασία του περιβάλλοντος, ο πολιτισμός.


3. Για να ανταποκριθούν οι Περιφέρειες στο θεσμικό πλαίσιο και τις αρμοδιότητες, που τους έχουν ορισθεί, διαθέτουν τα απαραίτητα προσωπικό και πόρους;

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο οι Περιφέρειες καλούνται να αναλάβουν πάρα πολλές νέες αρμοδιότητες (πάνω από 300) κοινωνικής, περιβαλλοντικής, πολεοδομικής, αναπτυξιακής ευθύνης. Για να γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και να εφαρμοσθεί κατ’ αρχήν η μεταρρύθμιση, απαιτείται ένα σημαντικό κόστος, που δεν έχει εξασφαλιστεί. Στη συνέχεια, για να μπορούν οι Οργανισμοί να ασκούν τις επιπλέον αρμοδιότητες απαιτούνται πόροι. Ο νόμος ορίζει συγκεκριμένα ποσοστά φόρων αλλά δεν προσδιορίζει αν είναι επαρκή. Με την προηγούμενη εμπειρία συστηματικής παρακράτησης των εσόδων της Αυτοδιοίκησης από το κράτος και μπροστά σε ένα μνημόνιο ακραίας δημοσιονομικής περιστολής, η ανεπάρκεια των πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων είναι η πιο προφανής εξέλιξη.

Επιπλέον, το προσωπικό θα μειωθεί δραστικά από την αρχή με την απόλυση συμβασιούχων χωρίς να έχει εκτιμηθεί η επάρκεια του προσωπικού για το σύνολο των αναγκών, ενώ η μείωση θα συνεχισθεί και στο μέλλον και θα επεκταθεί και σε όσους είναι αορίστου χρόνου. Οι νέες Περιφέρειες θα είναι Οργανισμοί υπό επιτήρηση και ασφυξία: Εθελοντικά ή υποχρεωτικά (με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών), Περιφέρειες που οφείλουν, εισάγονται σε Ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης που προβλέπει επιτήρηση από ελεγκτική επιτροπή, περιορισμό/αναστολή προσλήψεων, απαγόρευση νέου δανείου, διάθεση των εσόδων για εξυπηρέτηση του δανείου.

Οι νέες Περιφέρειες, χωρίς πόρους, οργάνωση και προσωπικό, αλλά με πολλές νέες αρμοδιότητες, δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν ούτε σε στοιχειώδη λειτουργία. Η αδυναμία αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των κοινωνικών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων καθώς και των προβλημάτων των περιοχών.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥΔΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου